ПептекПептек

Пептек

Історія створення російської компанії "Пептек" тісно пов'язана з відкриттям E.Lederer в 1974 принципово нового класу сполук - мурамілпептидів. Багаторічні дослідження біологічної активності цих сполук стали основою створення нового імунотропного лікарського препарату Лікопід, а також призвели до створення в 1985 році компанії Peptech UK Ltd. (Від англ. peptide technology – пептидні технології). Peptech UK Ltd. мало структурні підрозділи у Великобританії та у Росії і займалося подальшою розробкою, доклінічними дослідженнями. 1996 року на базі російського підрозділу Peptech UK Ltd. було створено ЗАТ "ПЕПТЕК" із 100% російським капіталом. Компанія динамічно розвивається. Наразі штат співробітників налічує близько 50 осіб. У 2010 році було створено регіональний підрозділ у м. Київ Твері, потенціал якого в перспективі дає змогу освоїти додаткові виробничі потужності. У 2012 р. два виробничі корпуси Тверського майданчика прийняті в експлуатацію. На сайтіПігулка є медикаменти, а також товари медичного призначення та медтехніка, які виготовлені на фармфабриці: Пептек , яка знаходиться в країні-Росія.