ЛінтексЛінтекс

Лінтекс

Підприємство "Лінтекс", створене 1991 року, є одним із провідних російських виробників хірургічних матеріалів. В асортименті фірми представлені сучасні хірургічні шовні матеріали, полімерні ендопротези-сітки (хірургічні сітки) для герніопластики (хірургічного лікування гриж живота), системи для хірургічного лікування нетримання сечі при напрузі у жінок та чоловіків (стресового нетримання сечі), оперативної органів малого тазу (опущення матки, цистоцеле, ректоцеле, ентероцеле), засоби для профілактики післяопераційного спайкового процесу та лікування "спайкової хвороби", біологічно активні ранові покриття та інші хірургічні матеріали. Вся продукція має реєстраційні посвідчення та сертифікати відповідності. Суворий контроль якості на всіх етапах технологічного процесу – основа виробничої діяльності ТОВ "Лінтекс". Система менеджменту якості ТОВ "Лінтекс" стосовно розробки, виробництва та реалізації виробів медичного призначення оцінена і відповідає вимогам російських та міжнародних стандартів. Продукція підприємства "Лінтекс" має маркування РЄ – знак відповідності вимогам Європейської директиви з безпеки для виробів медичного призначення. Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності ТОВ "Лінтекс". У виробництво впроваджено 22 патенти РФ. Активно ведуться спільні дослідження з провідними науковими та клінічними медичними організаціями. На сайті Система менеджменту якості ТОВ "Лінтекс" стосовно розробки, виробництва та реалізації виробів медичного призначення оцінена і відповідає вимогам російських та міжнародних стандартів. Продукція підприємства "Лінтекс" має маркування РЄ – знак відповідності вимогам Європейської директиви з безпеки для виробів медичного призначення. Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності ТОВ "Лінтекс". У виробництво впроваджено 22 патенти РФ. Активно ведуться спільні дослідження з провідними науковими та клінічними медичними організаціями. На сайті Система менеджменту якості ТОВ "Лінтекс" стосовно розробки, виробництва та реалізації виробів медичного призначення оцінена і відповідає вимогам російських та міжнародних стандартів. Продукція підприємства "Лінтекс" має маркування РЄ – знак відповідності вимогам Європейської директиви з безпеки для виробів медичного призначення. Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності ТОВ "Лінтекс". У виробництво впроваджено 22 патенти РФ. Активно ведуться спільні дослідження з провідними науковими та клінічними медичними організаціями. На сайті Продукція підприємства "Лінтекс" має маркування РЄ – знак відповідності вимогам Європейської директиви з безпеки для виробів медичного призначення. Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності ТОВ "Лінтекс". У виробництво впроваджено 22 патенти РФ. Активно ведуться спільні дослідження з провідними науковими та клінічними медичними організаціями. На сайті Продукція підприємства "Лінтекс" має маркування РЄ – знак відповідності вимогам Європейської директиви з безпеки для виробів медичного призначення. Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності ТОВ "Лінтекс". У виробництво впроваджено 22 патенти РФ. Активно ведуться спільні дослідження із провідними науковими та клінічними медичними організаціями. На сайтіПігулка є медикаменти, а також товари медичного призначення та медтехніка, які виготовлені на фармфабриці: Лінтекс , яка знаходиться в країні-Росія.