Інс-т фармакологіїІнс-т фармакології

Інс-т фармакології

Основою діяльності Інституту є фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин на різних рівнях організації живої матерії – молекулярному, клітинному, тканинному, а також в органах та організмі в цілому. Один із напрямів роботи Інституту – участь у розробці та експертизі державних науково-технічних програм зі створення лікарських засобів, нормативних документів та законодавчих актів, що стосуються розробки та виробництва ліків. Державний заклад "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" (ГУ ІФТ) - провідний науковий заклад України у галузі створення та впровадження лікарських засобів. Історія ГУ ІФТ починається з 1934 року, коли наказом Наркомздоров'я УРСР було створено Український науково-дослідний санітарно-хімічний інститут (УНІСХІ) з філією у Києві (розпорядження Наркомздоров'я УРСР В047 від 08.04.1934 р.). З 1987 року інститут набув статусу головної в Українській РСР установі з проблеми "Фармакологія", що дозволило об'єднати зусилля фармакологів республіки та визначити основні напрямки наукових досліджень щодо створення нових ефективних лікарських засобів. На сайті що дозволило об'єднати зусилля фармакологів республіки та визначити основні напрямки наукових досліджень щодо створення нових ефективних лікарських засобів. На сайті що дозволило об'єднати зусилля фармакологів республіки та визначити основні напрямки наукових досліджень щодо створення нових ефективних лікарських засобів. На сайтіПігулка є медикаменти, а також товари медичного призначення та медтехніка, які виготовлені на фармфабриці: Інс-т фармакології , яка знаходиться в країні-Україна.