Акція від Нової пошти "Кур'єрська доставка зі знижкою 25 грн"

Офіційні правила проведення акціїї

"Кур'єрська доставка зі знижкою 25 грн" (надалі за текстом - "Правила")

новапошта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором Акції "Адресна доставка з аптек по ціні відділень", надалі - "Акція" є Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА, місцезнаходження: Україна, 03026, Київ, Столичне шосе, 103, код ЄДРПОУ - 31316718.

1.2. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності споживачів щодо товарів та послуг Виконавця, їх рекламування та залучення нових клієнтів та збільшення обсягів продаж.

1.3. Дана Акція не є лотереєю або азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

2. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться з 00:01 05 квітня 2021 року до 23:59 31 травня 2021 року включно (за Київським часом) (по тексту загалом - "Період проведення Акції").

2.2. Акція діє у всіх відділеннях ТОВ "НОВА ПОШТА", а також відділеннях суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із правомірним використанням знаків товарів і послуг ТОВ "НОВА ПОШТА" на всій території України, де надаються послуги під знаком для товарів та послуг "Нова пошта", за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення АТО) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Замовника та Виконавця на зазначеній території) та з використанням глобальної мережі "Інтернет", з урахуванням особливостей мережі функціонування "Інтернет" (по тексту - "Територія проведення Акції").

3. ЗМІСТ АКЦІЇ ТА УМОВИ.

3.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам цих Правил, а також здійснили всі дії в Період проведення Акції, які передбачені цими Правилами.

Взяти участь в Акції мають право особи, які повністю погодились виконати умови цих Правил.

3.2. Не можуть брати участь у Акції та не мають права на отримання Заохочення:

- неповнолітні особи або особи, чия дієздатність обмежена державою, в т.ч., у судовому порядку;

- особи, які не є громадянами України;

- особи, які не проживають на території України на останні 3 роки;

3.3. Для участі в Акції Учаснику, який відповідає вимогам п. 3.1. і не відноситься до категорій, вказаних у п. 3.2. цих Правил, необхідно у Період проведення Акції здійснити всі наступні дії:

3.3.1. Замовити товар (сформувати замовлення) у аптеці або іншій організації онлайн.

Перелік аптек, інших організацій та адреси їх сайтів в мережі Інтернет, які беруть участь в Акції міститься у Додатку № 1 до цих Правил. Повна версія Правил розміщується на офіційному сайті Організатора.

3.3.2. Обрати спосіб доставки - послуги перевезення відправлення ТОВ "НОВА ПОШТА", доставка до адреси одержувача (тип послуги "Адреса", "за адресою доставки").

3.4. Акція не поширюється на товари, які не є дозволеними до перевезення відповідно до Умов надання послуг ТОВ "НОВА ПОШТА" та відповідно до вимог законодавства України.

Серед таких випадків та виключень, на які не поширюється дія цих Правил є (але не виключно):

3.4.1. Доставка здійснюється виключно лікарських засобів та супутніх товарів, які придбані у передбачений законодавством спосіб у ліцензіатів, які мають ліцензію на виробництво/роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

3.4.2. ТОВ "Нова Пошта" не надає послуги доставки лікарських засобів та супутніх товарів, які відпускаються виключно за рецептом лікаря (крім тих, які включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації); сильнодіючих та отруйних лікарських засобів; лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання; лікарських засобів, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення/вивезення на/з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; сильнодіючих та отруйних лікарських засобів; лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання.

3.4.3. Умови доставки лікарських засобів та супутніх товарів застосовуються на період встановлення карантину або введення надзвичайного стану на умовах залучення на договірних засадах ліцензіатами, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва та/з роздрібної торгівлі лікарськими засобами оператора поштового зв'язку, а також з урахуванням інших законодавчих обмежень, в тому числі, щодо імпорту лікарських засобів.

3.5. Виконавши умови п. 3.3. та інші положення цих Правил, Учасник отримує послугу перевезення відправлення Організатора до адреси одержувача (тип послуги "Адреса", "за адресою доставки") за меншою вартістю, а саме - за вартістю послуги перевезення відправлень Організатора до відділення ("Відділення").

З тарифами на послуги перевезення відправлень до відділення можливо ознайомитись на сайті Нової Пошти.

Для уникнення неоднозначного тлумачення цього пункту, зменшення вартості відбувається лише щодо послуг перевезення відправлень та не поширюється на будь-які інші послуги, в тому числі, додаткові послуги (серед яких: пакування, зберігання, послуги переадресації, повернення відправлення та інші).

Знижку 25 грн. учасники акції отримують при вазі одного відправленні від 1,1 кг - до 30 кг; знижку 20 грн. - при замовленні до 1 кг за одне відправлення; знижку 75 грн - при замовлені від 30 кг до 100 кг та за кожні наступні 100 кг замовлення.

3.6. Положення п. 3.5. застосовуються лише до послуги перевезення обраного відповідно до п. 3.3.1. товару (сформованого замовлення) та не поширюється на будь-які інші замовлення, сформовані не в Період проведення Акції, не через зазначені у Додатку № 1 аптеки тощо.

Окрім цього, у випадку, якщо Учасник обрав будь-який інший спосіб доставки сформованого замовлення, окрім того, що визначений п. 3.3.2, він не вважається Учасником Акції та не має права на отримання заохочення, зазначеного у п. 3.5.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків, передбачених даними Правилами. Своєю участю в Акції Учасники погоджуються з тим, що їхні (та отримувачів відправлень) імена, прізвища, фотографічні, аудіовізуальні зображення та інші матеріали (окрім номерів мобільних телефонів) можуть публікуватися та використовуватися у друкованих аудіо- та відеоматеріалах в рекламних цілях, та території всього світу, і таке використання ніяким чином не відшкодовуватиметься.

4.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на надання підтвердження на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС- повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України "Про захист персональних даних".

4.3. Організатор не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор Акції не несе відповідальність за будь-які дії аптек та інших організацій, зазначених у Додатку № 1, за надання до перевезення товарів, які заборонені до перевезення та, в тому числі, зазначені у п. 3.4. Правил.

Організатор Акції не несе відповідальність і не робить зарахування Заохочень у випадку збоїв у роботі будь-яких технічних, інформаційних засобів у відділеннях, а також у таких збоях, затримках у роботі технічних тощо засобів учасника Акції або будь-яких інших осіб, в тому числі, аптек та інших організацій.

Організатор Акції не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами мобільного додатка / бізнес-кабінету, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Організатор Акції не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Організатору Акції, та що мали місце в результаті зловживання сервісами мобільного додатка / бізнес-кабінету або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Організатор Акції не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатор Акції був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання мобільного додатка / бізнес-кабінету; неможливістю скористатися з будь-яких причин послугами Організатора; неможливістю скористатися з будь-яких причин отриманим Заохоченням; незаконного доступу до інформації, розміщеної на офіційних сайтах Сайті Акції, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції.

4.4. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини та інших форс-мажорних обставин, перелік яких визначено п. 2 статті 141 Закону України "Про торгово-промислової палати в Україні".

Організатор не несе обов'язок відшкодування будь-яких витрат Учасника, які ним понесені, під час або після участі в Акції, в тому числі, транспортних, телефонних тощо.

Організатор не несе жодної відповідальності відносно неможливістю скористатись умовами, зазначеними у п. 3.5. за відсутності його прямої вини та за неможливість Учасниками скористатись такими умовами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких умов.

4.5. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів цих Правил Організатор Акції має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника Акції до мобільного додатка / бізнес-кабінету, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів мобільного додатка / бізнес-кабінету, а також відмовити Учаснику в участі в Акції та можливого отримання Заохочення.

4.6. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані цією Акцією, належать Організатору Акції та/або його ліцензіарам.

4.7. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями - для надсилання інформації та повідомлень про діяльність Організатора. В розумінні Закону України "Про захист персональних даних" Організатор є власниками баз персональних даних, які затверджують мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручають обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних. Мета обробки персональних даних - забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв'язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Організатору самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України "Про захист персональних даних". Учасник погоджується з тим, що Організатор не зобов'язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

4.8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі, і грошової.

4.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір спроб, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції (Активності) Учасників приймається самостійно Організатором, і оскарженню не підлягає. Учасники які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі (до чи після отримання ними Заохочень, втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора.

4.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому його рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання бонус-знижок. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання винагороди за п.3.5. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.11. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.